Info

Updatet > Info

Updatet?

Van big data tot je eigen persoonsgegevens: data zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven of onze economie.

Naar verwachting presenteert de Europese Commissie haar Data Governance Act op 11 november. Deze wetgeving richt zich op het stimuleren van het delen van data tussen bedrijven, overheden en individuen en zal daarvoor onder meer data spaces in het leven roepen, interoperabiliteitsregels opleggen aan publieke en private instellingen en regels stellen aan de manier waarop individuen hun data kunnen doneren voor publieke doeleinden. De plannen luiden het startschot voor breder debat over het delen van data.

Dat debat kunnen Europese wetgevers niet alleen voeren. Daarom organiseren wij, vanuit een unieke coalitie van de VVD, CDA, GroenLinks en PvdA Eurodelegaties, het evenement ‘Updatet: de toekomst van data’.

Deze virtuele conferentie, gericht op Nederlandse experts vanuit alle hoeken van de digitale sector, vindt plaats op donderdagmiddag 29 oktober van 16.00 uur tot 17.30 uur. Met keynotes van Eurocommissaris Margrethe Verstager en Roberto Viola (Directeur DG Connect Europese Commissie) en panelgesprekken tussen de Europarlementariërs en experts uit het veld, hopen we te horen hoe we op Europees en nationaal niveau wet- en regelgeving rondom het delen van data het beste kunnen inrichten.

Meld u aan om deel te nemen.

Updatet

Programma

16:00
---
Marcel Bamberg

Opening door dagvoorzitter Marcel Bamberg

Marcel Bamberg is sinds 2014 dagvoorzitter, presentator en programmamaker met een speciale voorliefde voor evenementen over technologische ontwikkelingen. Bamberg is onder meer één van de gezichten van de tech-talkshow Hashtech, het YouTube-kanaal Digital Waves en de YouTube-serie Gaan met die Baan. Achter de schermen werkt Bamberg ook zo nu en dan als televisiemaker, zoals als redacteur bij PilotStudio op het programma Beste Kijkers (RTL). Marcel Bamberg leerde tv maken als één van de talenten van TV Academy. En ooit was hij als 'de helft' van het duo Bamberg & Smit deelnemer aan het Leids Cabaret Festival. Het festival wonnen ze toen niet, maar dat bleek achteraf een fout van de jury (de VAR bestond nog niet). Bamberg heeft een mastergraad rechtsgeleerdheid en economie, behaald aan de Universiteit Utrecht.
16:05
---
Margrethe Vestager

Boodschap Eurocommissaris Vestager

Margrethe Vestager is sinds eind 2019 uitvoerend vice-president voor 'Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk' van de Europese Commissie. Van 2014 tot 2019 was zij de Eurocommissaris voor mededinging, daarvoor diende zij in de Deense regering als minister voor economische- en binnenlandse zaken (2011-2014), als minister voor onderwijs (1998-2001) en als president van de ECOFIN Raad, gedurende het Deense EU presidentschap in 2012. Ook was Vestager was politiek leider van de Deense sociaal liberale partij (2007-2014) en werkte ze voor het Deense Ministerie van Financiën (1993-1995). Vestager heeft een MSc-graad in economie van de Universiteit van Kopenhagen.
Sander Klous & Romy Dekker

Panel: data delen B2B

Europarlementariërs Liesje Schreinemacher (VVD) en Kim van Sparrentak (GroenLinks) gaan in gesprek met hoogleraar Sander Klous en onderzoeker Romy Dekker over de kansen en risico's van data delen tussen bedrijven (business to business).

Sander Klous is hoogleraar Big Data Ecosystems for Business and Society aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Klous doet onderzoek naar de manier waarop bedrijfsleven en samenleving maximaal kunnen profiteren van inzichten die kunnen worden verschaft met behulp van data-analyse. Hiertoe bouwt hij bruggen tussen technische randvoorwaarden (het verwerken van grote hoeveelheden data tot bruikbare inzichten), maatschappelijke randvoorwaarden (het voldoen aan de eisen en wensen van de samenleving op het gebied van onder andere privacy en gemak) en de vertaling van theorie naar praktijk. Klous heeft sinds 2010 de leiding over de Big Data Analytics-dienstverlening bij KPMG Advisory. Hij promoveerde op het gebied van de hoge-energiefysica. Eerder werkte hij bij het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (NIKHEF) en deed hij verschillende projecten bij de deeltjesversneller op CERN. Klous ontving verschillende subsidies en prijzen met betrekking tot high performance distributed computing en publiceerde tal van artikelen op dit gebied.

Romy Dekker is sinds december 2018 onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Dekker houdt zich bezig met verschillende maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de digitale samenleving. Momenteel werkt ze aan een project over de digitalisering van de energietransitie. Voordat ze bij het Rathenau Instituut kwam, werkte ze als programmaonderzoeker bij NRC Live, de conferentieafdeling van NRC. Hier deed zij onderzoek naar urgente vraagstukken binnen de thema’s technologie, innovatie en duurzaamheid met als doel om de kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid te stimuleren. Dekker studeerde Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en volgde daarnaast een minor in Entrepreneurship for Society aan de Universiteit Leiden.
Ger Baron & Mike Pinckaers

Panel: data delen B2G/G2B

Europarlementariërs Tom Berendsen (CDA) en Paul Tang (PvdA) gaan in gesprek met Ger Baron (CTO Gemeente Amsterdam) en Mike Pinckaers (ANWB) over de kansen en risico's van het dleen van data tussen bedrijven en overheden (business to government / government to business).

Ger Baron is de eerste Chief Technology Officer van de Gemeente Amsterdam en daarmee verantwoordelijk voor innovatie. Sinds 2014 houdt Baron zich in deze positie bezig met vraagstukken als mobiliteit, connectiviteit of problemen met geparkeerde fietsen. Baron werkte tot 2014 voor verschillende lokale, nationale en Europese organisaties op het terrein van smart cities en ICT. Baron studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft verschillende leaderships programma's gevolgd, onder meer aan de Harvard Universiteit en de Universiteit van Californië.

Mike Pinckaers is sinds 2006 internationaal adviseur Public Affairs namens de ANWB. Hij coordineert de lobby van de ANWB in Brussel en in Europa. Daarvoor was Pinckaers nationaal adviseur public affairs (2001-2006) en juridisch adviseur voor de ANWB (1991-2000). Pinckaers startte zijn carriere als redacteur (1985-1988) en juridisch adviseur (1990-1991) bij de Consumentenbond. Pinckaers heeft aan mastergraad in Civiel Recht van de Universiteit Leiden.
17:10
---
Roberto Viola

Keynote en Q&A Roberto Viola

Roberto Viola is Directeur-Generaal van de Directie Communicatienetwerken, inhoud en technologie (DG CONNECT) van de Europese Commissie. DG CONNECT is bevoegd voor het EU-beleid op het gebied van de digitale eengemaakte markt, internetveiligheid en digitale wetenschap en innovatie. Sinds september 2015 is Viola Directeur-Generaal van DG Connect. Voor hij deze functie betrad was hij Plaatsvervangend Directeur-Generaal van DG Connect (2012-2015), Secretaris-Generaal van de Italiaanse Autoriteit voor elektronische communicatie, post, audiovisuele- en mediadiensten (2004-2012), Technisch directeur van AGCOM (1999-2001) en werkte hij voor de European Space Agency (ESA) in Noordwijk (1986-1993). Viola heeft een doktersgraad in elektrotechniek (cum laude) van de Universiteit van Rame la Sapienza en een mastersgraad in Bedrijfskunde (MBA) van de Open University Business School Milton Keynes.